Poľovanie

Slovenský hrubosrstý stavač je všestranný stavač. Má vrodenú chuť prinášať, sledovať stopu a pracovať vo vode. Nevadí mu ani chladne zimné počasie, vždy pripravený pracovať. Je ľahko cvičitelný a poslušný. Slovenský hrubosrstý stavač je ostrý na škodnú zver. Táto vlastnosť mu pomáha pri hľadaní zveri a žiadna mu neunikne. Vystavovanie zveri majú pevné.
Stavače môžu získať všestrannú upotrebiteľnosť.

Absolvovať môžu skúšky:

Skúšky vlôh stavačov ( SVS ) 

Farbiarske skúšky stavačov ( FSS )

Jesenné skúšky stavačov ( JSS ) 

Lesné skúšky stavačov ( LSS )

Špeciálne skúšky z vodnej práce ( VP )

Všestranné skúšky stavačov ( VSS )

Moja sučka Bona z Prandorfa úspešne absolvovala skúšky:

Skúšky vlôh stavača

Farbiarske skúšky stavača

Jesenné skúšky stavača – res. CACT

Vrh A
Afra z Brehov úspešne absolvovala skúšky:

Farbiarske skúšky stavača

Jesenné skúšky stavača